Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

om_kats220x203

Ortorexi handlar inte om träning

Myter och sanningar om ortorexi
”Ortorexi” syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning?
 
Det verkar som att vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är. Till exempel har träning ingenting med ortorexi att göra egentligen.
 
Förvånad? KÄTS reder ut begreppen. 

Läs mer här

 • data_org

  STÄRKA-anhörigutbildning

  Nu är den äntligen här, Webb-utbildningen för dig som anhörig till någon med ätstörning. Utbildningen ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du kan hjälpa och stötta din anhörige.

  Läs mer här

  WINST_vebbutbildning200

  WINST-webbaserad utbildning

  Nu kan du som arbetar med barn och ungdomar gå en utbildning om ätstörningar.

  Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Karolinska institutet har tagit fram en ny webbutbildning för insatser mot ätstörningar. Kursen är helt interaktiv med texter, filmer och kunskapstester. Innehållet ger konkreta exempel på hur tidiga tecken visar sig och hur man bemöter barn och ungdomar.

  Utbildningen tar ca 3 timmar och ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du kan bemöta dem som behöver hjälp. Du behöver inte genomföra hela utbildningen vid ett och samma tillfälle, du kan dessutom genomgå utbildningen flera gånger.

  Utbildningen är kostnadsfri.

  Läs mer här

 • Modell för risk- och vidmakthållande av bulimia nervosa

  Integrativ modell över impulsiva och tvångsmässiga drag vid bulimiska beteenden baserat på forskning.

  Läs här

  Ny form av KBT rekommenderas för ätstörningar i England

  Englands Chief Medical Officer (den högsta rådgivaren till regeringen i medicinska frågor, posten innehas av Professor Dame Sally Davies) ger nya rekommendationer för behandling av ätstörningar. De behandlingar som nämns är en utvecklad form av kognitiv beteendeterapi och familjebaserad terapi: hon rekommenderar att "Clinical Commissioning Groups”, myndigheter som beslutar om vilken vård som ska betalas av offentliga medel, ska tillförsäkra "prompt access to evidence-based enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) and family-based therapy for eating disorders. This should be available in all areas and not restricted to specific age groups.” CBT-E framstår som rekommenderat för alla diagnoser och åldrar, vilket är den egentliga nyheten i denna rekommendation, medan familjebaserad behandling är specifikt lämpligt för yngre patienter med anorexia nervosa.  Läs mer här:
 • Har du hört talas om ”pro-ana”?

  Har du hört talas om ”pro-ana”? Då kan du kolla den här hemsidan, där ambitionen är att fånga upp sökningar på ”pro ana” samt ”pro ana tips”. Sidan är en ”anti pro ana sida” som innehåller verkliga berättelser från människor som levt efter den så kallade ”pro ana livsstilen” och vilka erfarenheter de gjort. 

Publicerad: 2015-06-01 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbredaktör/ Pressansvarig Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut