Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

Ortorexi handlar inte om träning

Myter och sanningar om ortorexi

"Ortorexi" syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning?

Det verkar som om vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är. Till exempel har träning ingenting med ortorexi att göra egentligen.

Förvånad? KÄTS reder ut begreppen.

Läs mer här

 • gravid

  BÄST-webbaserad utbildning

  Nu är den äntligen här, utbildningen som vänder sig till dig som främst arbetar med blivande och nyblivna mammor inom mödra- och barnhälsovården. Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar inom specialistvården och som möter dessa kvinnor i ditt arbete. BÄST står för bemöta ätstörningar under graviditet och småbarnstid. Den är kostnadsfri.

  Anmäl dig här

  data_org

  STÄRKA-anhörigutbildning

  Nu är den äntligen här, Webb-utbildningen för dig som anhörig till någon med ätstörning. Utbildningen ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du kan hjälpa och stötta din anhörige.

  Läs mer här

   

 • WINST_vebbutbildning200

  WINST-webbaserad utbildning

  Nu kan du som arbetar med barn och ungdomar gå en utbildning om ätstörningar.

  Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Karolinska institutet har tagit fram en ny webbutbildning för insatser mot ätstörningar. Kursen är helt interaktiv med texter, filmer och kunskapstester. Innehållet ger konkreta exempel på hur tidiga tecken visar sig och hur man bemöter barn och ungdomar.

  Utbildningen är kostnadsfri.

  Läs mer här

  Rapport om behandling av hetsätningsstörning

  Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

  Läs mer här

 • Steven Bratmans nya förslag till definition av ortorexi

  Som uppföljning av KÄTS bevakning av frågan om ortorexibegreppet (http://www.atstorning.se/ortorexi/) kan det vara av intresse att titta på Steven Bratmans nya artikel med förslag till diagnostiska kriterier för ortorexia nervosa (ON). Artikeln börjar med en litteraturöversikt, där man förutom ett antal publicerade fallstudier hittar ett tjugotal forskningsartiklar, mestadels från Europa, som huvudsakligen försökt undersöka förekomst av ON (hur många som ”har” ON). 

  Läs mer här

Publicerad: 2016-12-20 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbredaktör/ Pressansvarig Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut