Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

Genstudie öppnar för nya sätt att se på anorexia

Nya genetiska fynd om anorexia nervosa

Ny forskning där KÄTS, Riksät och Karolinska institutet deltar visar genetiska inslag i orsakerna till anorexia nervosa. Det är Cynthia Bulik vid Karolinska institutet och The University of North Carolina at Chapel Hill som leder studien, som är den största genetiska studien av anorexi hittills.

Läs mer här

 

 • gravid

  BÄST-webbaserad utbildning

  Nu är den äntligen här, utbildningen som vänder sig till dig som främst arbetar med blivande och nyblivna mammor inom mödra- och barnhälsovården. Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar inom specialistvården och som möter dessa kvinnor i ditt arbete. BÄST står för bemöta ätstörningar under graviditet och småbarnstid. Den är kostnadsfri.

  Anmäl dig här

  data_org

  STÄRKA-anhörigutbildning

  Nu är den äntligen här, Webb-utbildningen för dig som anhörig till någon med ätstörning. Utbildningen ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du kan hjälpa och stötta din anhörige.

  Läs mer här

   

 • WINST_vebbutbildning200

  WINST-webbaserad utbildning

  Nu kan du som arbetar med barn och ungdomar gå en utbildning om ätstörningar.

  Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Karolinska institutet har tagit fram en ny webbutbildning för insatser mot ätstörningar. Kursen är helt interaktiv med texter, filmer och kunskapstester. Innehållet ger konkreta exempel på hur tidiga tecken visar sig och hur man bemöter barn och ungdomar.

  Utbildningen är kostnadsfri.

  Läs mer här

  Rapport om behandling av hetsätningsstörning

  Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

  Läs mer här

 • Ortorexi handlar inte om träning

  Myter och sanningar om ortorexi

  "Ortorexi" syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning?

  Det verkar som om vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är. Till exempel har träning ingenting med ortorexi att göra egentligen.

  Förvånad? KÄTS reder ut begreppen.

  Läs mer här

Publicerad: 2016-12-20 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbredaktör/ Pressansvarig Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut