• Har jag en ätstörning?

  Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning.

  Läs mer här

  200 000 sjuka i ätstörningar

  Ny epidemiologisk forskning tyder på att 200 000 individer i Sverige drabbats någon gång under livet och att många inte får den vård de behöver. Läs mer om detta i debattartikeln skriven av David Clinton och Andreas Birgegård i Läkartidningen.

  Läs mer här

 • Webb-utbildningar

  KÄTS erbjuder webbutbildningar för vårdpersonal och anhöriga. Vi har även högskoleutbildning 7,5p.

  Läs mer här

  Emotionsreglering, självbild och ätstörningssymptom

  Kopplingar mellan emotionsreglering, självbild och ätstörningssymptom undersökta i en kvinnlig studentpopulation, där svårigheter med emotionsreglering påverkade ätstörningssymptom via en mer negativ självbild.

  Läs mer här

Aktuellt

Faktablad

Här har vi samlat faktablad som du kan ladda ned som PDFer:

Länkar

Genstudie öppnar för nya sätt att se på anorexia

Nya genetiska fynd om anorexia nervosa

Ny forskning där KÄTS, Riksät och Karolinska institutet deltar visar genetiska inslag i orsakerna till anorexia nervosa. Det är Cynthia Bulik vid Karolinska institutet och The University of North Carolina at Chapel Hill som leder studien, som är den största genetiska studien av anorexi hitti

 

Läs mer här ›