• Har jag en ätstörning?

  Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning.

  Läs mer här

  Familjebaserad behandling 

  Region Hovedstadens Psykiatri håller en Masterclass – Familiebaseret behandling til børn og unge med spiseforstyrrelser. Den 1 och 2 oktober

 • KÄTS anknyts till Centre for Eating Disorders Innovation

  Från den första april 2019 blir KÄTS anknutet till professor Cynthia Buliks forskningscentrum CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

  Vi har webbutbildningar för alla 

  Vi har flera olika webbutbildningar som vänder sig till olika grupper i samhället. För dig som arbetar med barn och ungdomar, samt mödravården. Närstående  och drabbade utbildning.atstorning.se/

Faktablad

Här har vi samlat faktablad som du kan ladda ned som PDFer:

Länkar

Genstudie öppnar för nya sätt att se på anorexi

Nya genetiska fynd om anorexia nervosa

Ny forskning där KÄTS, Riksät och Karolinska institutet deltar visar genetiska inslag i orsakerna till anorexia nervosa. Det är Cynthia Bulik vid Karolinska institutet och The University of North Carolina at Chapel Hill som leder studien, som är den största genetiska studien av anorexi nervosa.

Läs mer här