Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

om_kats220x203

Ortorexi handlar inte om träning

Myter och sanningar om ortorexi
”Ortorexi” syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning?
 
Det verkar som att vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är. Till exempel har träning ingenting med ortorexi att göra egentligen.
 
Förvånad? KÄTS reder ut begreppen. 

Läs mer här

 • Månadens artikel: Studie om dödlighet vid Anorexia nervosa

  Den relativt nystartade tidskriften Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice
 har en serie artiklar, ”Classics Revisited”, som är återblickar på inflytelserik forskning inom ätstörningsfältet. I det senaste numret har de svenska kollegorna Elisabeth Welch och Ata Ghaderi tittat på en artikel av Sullivan (1995) som är en av de mest hänvisade till inom området.

  Läs mer här:

  WINST_vebbutbildning200

  WINST–webbaserad utbildning

  Nu är den äntligen här, Webb-utbildningen om ätstörningar för dig som arbetar med barn och ungdomar.

  Utbildningen ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du bemöter dem som behöver hjälp.

  Läs mer under Utbildning

 • Internetbaserad behandling

  I samarbete med Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) bedriver KÄTS ett forskningsprojekt där personer med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande ätstörningar behandlas med Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Det går inte längre att delta i studien. Däremot finns möjlighet att få internetbaserad KBT på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Du anmäler ditt intresse via SCÄ´s hemsida www.scfa.se

  Har du frågor om forskningsprojektet kontakta doktoranden Louise Högdahl

  7e9bcda0-50b2-4e8a-95f5-a154ac18049e

  Delta i studie om stigmatisering

  Forskare i Sydney, Australien, genomför en studie om problematiska attityder och föreställningar människor kan ha gentemot personer med ätstörningar. För att delta I studien ska du vara man eller kvinna och ha fyllt 16 år. Du ska ha en aktuell ätstörning, eller vara på bättringsvägen efter en ätstörning, eller misstänka att du kan ha en ätstörning.

  Läs mer om studien här

Publicerad: 2015-06-01 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbredaktör/ Pressansvarig Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut