Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

om_kats220x203

Ortorexi handlar inte om träning

Myter och sanningar om ortorexi
”Ortorexi” syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning?
 
Det verkar som att vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är. Till exempel har träning ingenting med ortorexi att göra egentligen.
 
Förvånad? KÄTS reder ut begreppen. 

Läs mer här

 • Body Project

  Är du tjej och mellan 15 och 20 år? Läs mer om hur sBody Project kan hjälpa dig acceptera dig själv som du är och att leva ett fullvärdigt liv. Vi lever idag i ett utseendefixerat samhälle. Vi är utsatta för ett ständigt flöde av kraftigt retuscherade och orealistiska bilder som visar ett skönhetsideal som är omöjligt att leva upp till. Vare sig vi vill det eller inte så jämför vi oss med dessa bilder, vilket ofta leder till att vi känner oss missnöjda med våra kroppar.

  Läs mer här:

  WINST_vebbutbildning200

  WINST–webbaserad utbildning

  Nu är den äntligen här, Webb-utbildningen om ätstörningar för dig som arbetar med barn och ungdomar.

  Utbildningen ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du bemöter dem som behöver hjälp.

  Läs mer under Utbildning

 • Ny form av KBT rekommenderas för ätstörningar i England

  Englands Chief Medical Officer (den högsta rådgivaren till regeringen i medicinska frågor, posten innehas av Professor Dame Sally Davies) ger nya rekommendationer för behandling av ätstörningar. De behandlingar som nämns är en utvecklad form av kognitiv beteendeterapi och familjebaserad terapi: hon rekommenderar att "Clinical Commissioning Groups”, myndigheter som beslutar om vilken vård som ska betalas av offentliga medel, ska tillförsäkra "prompt access to evidence-based enhanced cognitive behaviour therapy (CBT-E) and family-based therapy for eating disorders. This should be available in all areas... and not restricted to specific age groups.” CBT-E framstår som rekommenderat för alla diagnoser och åldrar, vilket är den egentliga nyheten i denna rekommendation, medan familjebaserad behandling är specifikt lämpligt för yngre patienter med anorexia nervosa.

  Träningsberoende

  Eftersom begreppet ortorexi, som i svensk betydelse innefattar en kombination av en viss mathållning och överdriven träning, så kan den här artikeln vara intressant. Även om vi på KÄTS försökt reda i begreppen genom den här texten, och påpeka att träningsberoende kanske inte bör ingå i vad man menar med ”ortorexi", så är fenomenet träning som tvångsmässigt och beroendeliknande intressant och viktigt.
   

Publicerad: 2015-06-01 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbredaktör/ Pressansvarig Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut