• Har jag en ätstörning?

  Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning.

  Läs mer här

  200 000 sjuka i ätstörningar

  Ny epidemiologisk forskning tyder på att 200 000 individer i Sverige drabbats någon gång under livet och att många inte får den vård de behöver. Läs mer om detta i debattartikeln skriven av David Clinton och Andreas Birgegård i Läkartidningen.

  Läs mer här

 • Ortorexi handlar inte om träning

  Ortorexi” syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet.
  Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning? Det verkar som om vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är.

  Myter och sanningar om ortorexi >

   

  Personlighet har betydelse för hur det går i behandling

  Varför har detta studerats? Många olika behandlingar för ätstörning har visat sig vara effektiva. Men alla patienter blir ändå inte friska, och de kan svara olika bra på samma behandling. Så skulle det vara möjligt att förutsäga vilken behandling som passar vilken patient? Eller vilka faktorer det är viktigt att ta hänsyn till i behandling för en viss patient?

  Läs artikeln här

Aktuellt

  Inga kommande artiklar.

Faktablad

Här har vi samlat faktablad som du kan ladda ned som PDFer:

Länkar

Genstudie öppnar för nya sätt att se på anorexia

Nya genetiska fynd om anorexia nervosa

Ny forskning där KÄTS, Riksät och Karolinska institutet deltar visar genetiska inslag i orsakerna till anorexia nervosa. Det är Cynthia Bulik vid Karolinska institutet och The University of North Carolina at Chapel Hill som leder studien, som är den största genetiska studien av anorexi nervosa.

Läs mer här