Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

om_kats220x203

Ortorexi handlar inte om träning

Myter och sanningar om ortorexi
”Ortorexi” syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning?
 
Det verkar som att vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är. Till exempel har träning ingenting med ortorexi att göra egentligen.
 
Förvånad? KÄTS reder ut begreppen. 

Läs mer här

 • Månadens artikel: Nya ledtrådar till ätstörningars uppkomst

  Ny biologisk forskning antyder att trauma kan föras vidare till nästa generation även på genetiska vägar. Ofta sägs det att ätstörningar beror på ett komplext samspel av biologiska, psykologiska och kulturella faktorer. Betydelsen av självbild, trauma, uppväxtmönster, slankhetsideal, massmedia och ärftlighet är exempel på några av de faktorer som diskuteras.

  Läs mer här:

  WINST_vebbutbildning200

  WINST–webbaserad utbildning

  Nu är den äntligen här, Webb-utbildningen om ätstörningar för dig som arbetar med barn och ungdomar.

  Utbildningen ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du bemöter dem som behöver hjälp.

  Läs mer under Utbildning

 • Internetbaserad behandling

  I samarbete med Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) bedriver KÄTS ett forskningsprojekt där personer med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande ätstörningar behandlas med Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Det går inte längre att delta i studien. Däremot finns möjlighet att få internetbaserad KBT på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Du anmäler ditt intresse via SCÄ´s hemsida www.scfa.se

  Har du frågor om forskningsprojektet kontakta doktoranden Louise Högdahl

  7e9bcda0-50b2-4e8a-95f5-a154ac18049e

  Delta i studie om stigmatisering

  Forskare i Sydney, Australien, genomför en studie om problematiska attityder och föreställningar människor kan ha gentemot personer med ätstörningar. För att delta I studien ska du vara man eller kvinna och ha fyllt 16 år. Du ska ha en aktuell ätstörning, eller vara på bättringsvägen efter en ätstörning, eller misstänka att du kan ha en ätstörning.

  Läs mer om studien här

Publicerad: 2015-06-01 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbredaktör/ Pressansvarig Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut