• Har jag en ätstörning?

  Ätstörningar har flera kännetecken. Dessa kan ha att göra med exempelvis hetsätning, att man äter stora mängder mat och sen försöker bli av med den genom att kräkas, det kan också handla om extrem bantning.

  Läs mer här

  200 000 sjuka i ätstörningar

  Ny epidemiologisk forskning tyder på att 200 000 individer i Sverige drabbats någon gång under livet och att många inte får den vård de behöver. Läs mer om detta i debattartikeln skriven av David Clinton och Andreas Birgegård i Läkartidningen.

  Läs mer här

 • Webb-utbildningar

  KÄTS erbjuder webbutbildningar för dig som arbetar med barn och ungdom (WINST), hur du bemöter ätstörningar under graviditet och småbarnstid (BÄST), och för dig som har en anhörig med ätstörningar (STÄRKA).

  Läs mer här

  Allt fler män vårdas för ätstörningar

  Betydligt fler killar och män beräknas vara drabbade av en ätstörning än vad tidigare forskning visat. Mörkertalet har varit stort och risken är att vården missar dom som behöver hjälp eftersom ämnet varit så tabubelagt. Hör Emma Forsen och Andreas Birgegård från KÄTS intervjuas av Tv4 nyheterna.

  Länk till klippet

Faktablad

Här har vi samlat faktablad som du kan ladda ned som PDFer:

Länkar

Genstudie öppnar för nya sätt att se på anorexia

Nya genetiska fynd om anorexia nervosa

Ny forskning där KÄTS, Riksät och Karolinska institutet deltar visar genetiska inslag i orsakerna till anorexia nervosa. Det är Cynthia Bulik vid Karolinska institutet och The University of North Carolina at Chapel Hill som leder studien, som är den största genetiska studien av anorexi hitti

 

Läs mer här ›