Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

om_kats220x203

Välkommen till KÄTS

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstörningar.

Detta gör vi genom att aktivt söka ny kunskap och sprida information om ätstörningar, bla genom utbildningar till personal, patienter och anhöriga. Vi arbetar även med utveckling av nya behandlingsmetoder.

Här på vår hemsida hoppas vi att du kommer att hitta svar på dina frågor.

Läs mer om vår forskning och kunskapsspridning

 • WINST_vebbutbildning200

  WINST–webbaserad utbildning

  Nu är den äntligen här, Webb-utbildningen om ätstörningar för dig som arbetar med barn och ungdomar.

  Utbildningen ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du bemöter dem som behöver hjälp.

  Läs mer under Utbildning

  7e9bcda0-50b2-4e8a-95f5-a154ac18049e

  Delta i studie om stigmatisering

  Forskare i Sydney, Australien, genomför en studie om problematiska attityder och föreställningar människor kan ha gentemot personer med ätstörningar. För att delta I studien ska du vara man eller kvinna och ha fyllt 16 år. Du ska ha en aktuell ätstörning, eller vara på bättringsvägen efter en ätstörning, eller misstänka att du kan ha en ätstörning.

  Läs mer om studien här

 • Internetbaserad behandling

  I samarbete med Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) bedriver KÄTS ett forskningsprojekt där personer med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande ätstörningar behandlas med Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Det går inte längre att delta i studien. Däremot finns möjlighet att få internetbaserad KBT på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Du anmäler ditt intresse via SCÄ´s hemsida www.scfa.se

  Har du frågor om forskningsprojektet kontakta doktoranden Louise Högdahl

Publicerad: 2013-11-12 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbmaster Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut