Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Start  

om_kats220x203

Ortorexi handlar inte om träning

Myter och sanningar om ortorexi
”Ortorexi” syns allt oftare i nyhetsmedia och på internet. Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Är det en ätstörning?
 
Det verkar som att vi i Sverige har en annan uppfattning än resten av världen om vad ortorexi är. Till exempel har träning ingenting med ortorexi att göra egentligen.
 
Förvånad? KÄTS reder ut begreppen. 

Läs mer här

 • ANGI forskningssamarbete

  ANGI är en förkortning som står för Anorexia Nervosa Genetics Initiative och är ett internationellt forskningssamarbete mellan forskare från USA, Australien, Nya Zeeland, Danmark och Sverige. I ANGI-studien försöker vi ta reda på vilka bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorer som orsakar sjukdomen anorexia nervosa.

  Läs mer här:

  WINST_vebbutbildning200

  WINST-webbaserad utbildning

  Nu kan du som arbetar med barn och ungdomar gå en utbildning om ätstörningar.

  Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) och Karolinska institutet har tagit fram en ny webbutbildning för insatser mot ätstörningar. Kursen är helt interaktiv med texter, filmer och kunskapstester. Innehållet ger konkreta exempel på hur tidiga tecken visar sig och hur man bemöter barn och ungdomar.

  Utbildningen tar ca 3 timmar och ger dig kunskaper om tidiga tecken och om hur du kan bemöta dem som behöver hjälp. Du behöver inte genomföra hela utbildningen vid ett och samma tillfälle, du kan dessutom genomgå utbildningen flera gånger. För att gå utbildningen måste du arbeta inom landstinget eller kommunen.

  Utbildningen är kostnadsfri.

   Anmäl dig här

 • Månadens artikel

  Se personen bakom ätstörningen. Månadens rykande färska artikel fokuserar på hur vi skulle kunna individanpassa vården för patienter med anorexia nervosa. Många blir idag helt friska av behandling, god prognos har till exempel unga som genomgår familjebaserad vård, medan andra patienter utvecklar ett kroniskt förlopp och/eller vägrar vård av olika anledningar.

  Läs mer här

  Internetbaserad behandling

  I samarbete med Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) bedriver KÄTS ett forskningsprojekt där personer med bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande ätstörningar behandlas med Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Det går inte längre att delta i studien. Däremot finns möjlighet att få internetbaserad KBT på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Du anmäler ditt intresse via SCÄ´s hemsida www.scfa.se

  Har du frågor om forskningsprojektet kontakta doktoranden Louise Högdahl

Publicerad: 2015-06-01 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbredaktör/ Pressansvarig Anna Collsiöö Illustratör: Tove Hennix

Skriv ut