Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Forskning > Forskning inom Sverige > Rapport om behandling av hetsätningsstörning  

Behandling av hetsätningsstörning

Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

Läs rapporten här

Publicerad: 2016-10-18

Skriv ut