Forskning > Föreläsningsmaterial > Föreläsningsmaterial sympsium  

Föreläsningsmaterial från symposium

David Clintons presentation: Klusteranalys i ätstörningsforskning

Cluster Analysis ED symposium

Erika Nyman Carlssons presentation: Superiority, equivalence och
non-inferiority designs

Superiority, ekvivalens eller non-inferiority

Maria Fogelkvist och Sanna Aila Gustafssons presentation: Att välja metod efter sin forskningsfråga…
- två exempel inom kvalitativ forskning

Kvalitativ metoder

Skriv ut

Publicerad: 2017-03-27