Idrott & skola > Länkar > Fler hemsidor  

Länkar till hemsidor

Frisk & Fri
Riksföreningen mot ätstörningar

 

Forskning om ätstörningar
En sida om den forskning som bedrivs vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet   

 

Internetpsykiatri
Internetbehandling innebär att få tillgång till behandling av psykisk ohälsa via Internet.

 

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser
En norsk hemsida

 

Kilovis
Kilovis, Svensk förening för obesitas forsknings informations sajt 

 

LMS
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (Landsföreningen mot ätstörningar och självskada i Danmark).

 

Nettverk mot spiseforstyrrelser
Ett nätverksprojekt om ätstörningar i Norge

  

Possibility
Nordsika samfundet mot ätstörningar 

 

TENK
En norsk ungdomssida om ätstörningar 

 

SEDS
Svenska ätstörningssällskapet

 

Tjejzonen
Tjejzonen är en frizon för tjejer med aktiviteter och stöd och hjälp.

 

AED
Academy for Eating Disorders

Skriv ut

Publicerad: 2014-04-15