Frågor & svar om ätstörningar
Ställ en fråga och läs våra svar här

Om KÄTS > CPF > Centrum för Psykiatriforskning (CPF)  

Centrum för Psykiatriforskning (CPF)

Kunskapscentrum för ätstörningar tillhör sedan 2008 Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF) . Organisationen har som syfte att förbättra samordning och samverkan mellan psykiatrisk forskning och klinisk verksamhet inom Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. Centrum för psykiatriforskning (och KÄTS) har även i uppdrag att samverka med upphandlade verksamheter. Forskargruppsledare för KÄTS är Andreas Birgegård.

Publicerad: 2015-06-01 Ansvarig utgivare: 

Skriv ut