Om KÄTS > Centrum för Psykiatriforskning (CPF)  

Kunskapscentrum för ätstörningar tillhör sedan 2008 Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF) . Organisationen har som syfte att förbättra samordning och samverkan mellan psykiatrisk forskning och klinisk verksamhet inom Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. Centrum för psykiatriforskning (och KÄTS) har även i uppdrag att samverka med upphandlade verksamheter. Forskargruppsledare för KÄTS är Andreas Birgegård.

Skriv ut

Publicerad: