Programområde Ätstörningar  

Kunskapscentrum för ätstörningar tillhör sedan 2008 ”Programområde ätstörningar”som är organiserat inom Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF). Den nya organisationen har haft som syfte att förbättra samordning och samverkan mellan psykiatrisk forskning och klinisk verksamhet inom Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. Centrum för psykiatriforskning (och KÄTS) har även i uppdrag att samverka medupphandlade verksamheter. 

 

Läs mer

Skriv ut

Publicerad: