Ortorexi  

Hej!

Först till din fråga om ortorexi som den nya ätstörningen. Det finns inte någon gemensam definition på

vad ortorexi egentligen är. De som har skrivit om ortorexi definierar det som att ortorexi bara handlar om nyttigt ätande.

I media skrivs det en del om ortorexi och då verkar man mena en sorts överdriven nyttighetstänkande.

Därför är det ganska svårt att svara på din fråga. Om du själv mår dåligt över någonting som du ser som kanske "har jag en ätstörning" så är du välkommen att formulera om din fråga.

Skriv ut

Publicerad: