Utbildning > Utbildning för vårdpersonal > Högskoleutbildning  

Ätstörningar - bakgrund och behandling

Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? I samarbete med Karolinska Institutet anordnar KÄTS en högskolekurs (7,5 p) med inriktning mot behandlingsarbete med patienter med ätstörningar.

Kursen omfattar 10 undervisningstillfällen inklusive examinationen som sker både skriftligt och i gruppform. Det finns ytterligare två undervisningsfria dagar för deltagare att arbeta med sina examinationsuppgifter. 

Vår kurs har utvecklats för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver både grundläggande och fördjupade kunskaper om ätstörningar. Den ger dig möjlighet att lära dig om ätstörningarnas uppkomst och utveckling samt hur dessa komplicerade problem kan bedömas och behandlas utifrån flera perspektiv. 

Här kan du läsa kursplan och information för kursen i Stockholm i höst.

För mer information kontakta  David Clinton, david.clinton@ki.se (på KÄTS) eller Ulla Finati, Ulla.Finati@ki.se (på KI)

Kursinformation Stockholm

 

 
 
 
 
Skriv ut

Publicerad: 2018-01-10