KÄTS anknyts till CEDI vid MEB  

KÄTS anknyts till CEDI vid MEB

KÄTS anknyts till CEDI vid MEB
Från den första april 2019 blir KÄTS anknutet till professor Cynthia Buliks forskningscentrum CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet. KÄTS har alltid varit anknutet till Karolinska institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap  och blir nu dessutom hopkopplat med CEDI i vad som planeras bli en integration av verksamheterna. Tidigare kom finansieringen av verksamheten delvis från Region Stockholm och nu blir vi helt hemmahörande på Karolinska institutet. 
 

Därmed får vi en stabil ny förankring i en akademisk miljö som innebär spännande möjligheter att utveckla nationella projekt, snarare än att ha fokus fr.a. på Stockholm. Vi breddar också CEDIs verksamhet med våra fokusområden utbildning, samverkan med patient- och brukarorganisationer, informationsspridning (t.ex. ätstörning.se) och klinisk och psykologisk forskning. 
 
Kvalitetsregistret Riksät fortsätter som tidigare att drivas med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLL) som huvudman och med finansiering från Sveriges kommuner och landsting, med KÄTS-medarbetare som registerhållare. 

Skriv ut

Publicerad: 2019-06-23