Anhörig  

För mig som anhörig

Att vara närstående är påfrestande. Sök stöd för egen del och sök stöd i din roll som anhörig/närstående. Konflikter och gräl och kontaktlöshet är vanligt i familjen och föräldrar kan tappa självförtroendet och vänner kan känna sig avvisade.

Men  -  Berätta vad du ser och även vad du känner och försök få i gång en dialog. Försök få en lugn stund där ni pratar med varandra om vad som oroar. Fråga hur du kan hjälpa honom/henne.  Alla anhöriga är rädda för att säga fel saker men den stora faran är att lämna den som har en ätstörning i sin ”ätstörningsbubbla”.

Tala om och förmedla varför du uppskattar honom/henne som dotter, son  eller maka. Våga visa vad du känner  - men anklaga inte.

Vi har en utbildning för dig som anhörig

http://utbildning.atstorning.se/

  • Litteratur för dig som anhörig

    Vi har samlat ihop en del tips på litteratur på anhörigstöd och självhjälpsböcker som finns att köpa eller låna. Böckerna kan vara ett komplement på anhörigutbildning eller annat stöd och råd som finns att tillgå. Om du som anhörig behöver dela erfarenheter eller få råd- stöd kan du vända dig till olika specialistenheter som finns runt om i landet. KÄTS ordnar regelbundet föreläsningar och utbildningar för anhöriga och patienter.

     

    Läs mer under Självhjälp och anhörigstöd

Skriv ut

Publicerad: 2016-05-18 | Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbmaster Anna Collsiöö | Tove Hennix