Mätinstrument

Här är en lista med mätinstrument som kan användas vid forskning kring och bedömning av ätstörningar. Vissa av dem kan laddas ner direkt härifrån, andra är behäftade med copyright. Maila Andreas Birgegård för att få mer information.


Livshändelser

Liten uppföljning om bakgrund och behandling vid anorexi/bulimi (LUBoB)

TSS / TSS-2

Stor uppföljning av bakgrund och behandling vid anorexi / bulimi (SUBoB)

Stor uppföljning av anorexi / bulimi (SUAB)

Stor uppföljning av bakgrund och behandling vid anorexi / bulimi (SUBoB)

Self and Psychotherapy Assessment (SPA)

SEDI (Structured Eating Disorder Interview)

SDQ

SCOFF

SCID-II Screen

SASB

Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire (PEX)

PSR: Psychiatric Status Rating Scale for Anorexia and bulimia (PSR-AN/PSR-BN).

Liten Uppföljning av Anorexi (LUAB)

LIFT: Life Competency Triangulation

EDE-Q

Eating Disorder Patients’ Expectations and Experiences of Treatment Questionnaire (EDPEX)

CPRS

Bedömning av Anorexi-Bulimi (BAB)

Bakgrund och behandling vid anorexi och bulimi (BoB)

Skriv ut

Publicerad: 2017-06-05