Behandlare > Stepwise > Om Stepwise  

Stepwise: Internetbaserad kvalitetssäkring av ätstörningsvård

Stepwise är ett Internetbaserat  bedömnings- och datainsamlingsverktyg anpassat för specialiserad ätstörningsvård. Det används av ett stort antal ätstörningsenheter och -team i Sverige, och tillåter strukturerad, samordnad bedömning och uppföljning av patienterna, och kvalitetssäkring av vården. 

Stepwise är ett programskelett som håller ihop ett antal metoder, alla internationellt kända och väl validerade. Stepwise innehåller strukturerade intervjuer för psykiatrisk diagnostik, kliniska skattningar och självskattningsformulär, samt det nationella ätstörningsregistret RIKSÄT (mer information om RIKSÄT finns här.

En vanlig Stepwise-registrering sker i två steg: först sitter klinikern vid datorn och intervjuar patienten som sitter mittemot, och sen sätter sig patienten vid datorn och klickar i svaren själv. Den första halvan innehåller strukturerade intervjumetoder för att bedöma psykiatriska tillstånd (depression, ångeststörningar, missbruk, ätstörning osv.), samt några bedömningar av patientens tillstånd enligt olika kriterier. Den andra halvan är en serie självskattningsformulär där patienten själv skattar hur han/hon mår, och mäter till exempel ätstörningssymptom, grad av ångest, depressivitet och tvångsmässighet. Det vill säga i viss mån samma saker som klinikern nyss bedömde, men nu ur patientens perspektiv. Ett formulär mäter också självuppfattning. Systemet är automatiserat, vilket underlättar för användarna, och det skapas automatiskt sammanställningar av patienternas värden efter varje registrering, som kliniker och patient kan titta på och diskutera. Uppföljningar sker sedan med bestämda tidsintervall, med automatiska påminnelsefunktioner och möjlighet att följa upp på distans om patienten inte kan eller vill komma in till enheten.

Syftet med Stepwise är att tillåta utvärderingar av vården, och kvalitetssäkring och målformulering baserat på strukturerade, högkvalitativa metoder. En bred utredning görs av varje patient, och uppföljningarna försäkrar att utfall bedöms enligt objektiva kriterier, något som i hög grad saknas inom psykiatrin. På enhetsnivå finns enkel möjlighet till export av egna data för verksamhetsutvärdering och eventuell forskning. På landstings- och eventuellt nationell nivå finns möjlighet till jämförelser mellan vårdformer, regioner och enheter på gemensamma variabler och med gemensam procedur.

Stepwise kan också vara ett kliniskt verktyg: stor vikt har lagts vid att göra Stepwise möjligt att använda som besluts- och vårdplaneringsunderlag, och resultatet av en registrering är omedelbart och relativt lättolkat tillgänglig för kliniker och patienter. Stepwise-databasen innehåller redan tusentals patienter och växer i snabb takt. Den är därför en rik källa till kvalitetssäkring och forskning.

Nya enheter ansluter sig med jämna mellanrum. KÄTS uppdrag är att arbeta mot Stockholms läns landstings enheter, men redan från start har det funnits intresse i andra delar av landet. En stor majoritet av Stepwise-enheterna finns utanför Stockholm.

En översiktstabell över Stepwise och de ingående metoderna finns här (pdf-fil), och ett längre dokument som beskriver Stepwise, dess tillkomst, syfte och KÄTS policy och uppdrag finns här (pdf-fil). KÄTS utbildar vårdpersonal i användande av Stepwise. Mer information om utbildning och Stepwise kontakta sara.norring@ki.se

Länk till inloggning till Stepwise finns här

 

Skriv ut

Publicerad: 2017-06-05 | Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård