Forskning  

Aktuella utvecklings- och forskningsprojekt

En hörnsten i KÄTS uppdrag är att öka kvaliteten i vården av ätstörningar genom kunskap. Detta gör vi bland annat genom satsningar på forskning och utbildning.
Våra utbildnings- och forskningsprojekt eftersträvar en hög grad av både vetenskaplighet och klinisk relevans. Vi anser att forskning och vård är partners i ett ömsesidigt berikande samarbete. Vården kan bli bättre genom insamling av systematiska kunskaper och forskningen kan bättre genom tillvaratagande av de gedigna kunskaper och erfarenheter som finns inom ätstörningsvården.

  • ANGI forskningssamarbete

    ANGI är en förkortning som står för Anorexia Nervosa Genetics Initiative och är ett internationellt forskningssamarbete mellan forskare från USA, Australien, Nya Zeeland, Danmark och Sverige. I ANGI-studien försöker vi ta reda på vilka bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorer som orsakar sjukdomen anorexia nervosa.

    Läs mer här:

Skriv ut

Publicerad: 2016-05-18 | Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård | Tove Hennix