Uppsatser om ätstörningar

Här listas svenska högskoleuppsatser om ätstörningar som KÄTS-medarbetare varit inblandade i, som författare eller handledare.


Ätstörningar, psykiatrisk komorbiditet och självbild: En sambandsstudie om samsjuklighet och självbild hos ätstörningspatienter. Louise Högdahl, Uppsala universitet, 2006

Samband mellan självbildsaspekter och ätstörningssymptom, och skillnader mellan diagnosgrupper. Petter Ormann, Uppsala universitet, 2007

Betydelse av mängd behandlingsinsatser hos patienter med diagnostiserad ätstörning. Anna Fant Misic, Stockholms Universitet, 2007

Självbilden hos ätstörningspatienter efter behandling samt komplementaritetens betydelse for självbilden. Maria Blomgren Kirsten Nilsson, Uppsala universitet, 2008

Av frukten känner man trädet? En studie om samband mellan föräldraageranden och behandlingsutfall hos barn och ungdomar med anorexia nervosa. Emma Forsén, Uppsala universitet, 2009

Patients’ expectations and experiences of day ward treatment for eating disorders. Josephine Bonde & Laura Härkönen, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 2009

Drop-in verksamhet för patienter med ätstörningar: En kvalitativ studie av lättillgänglig specialistvård. Almlöf, L., Lindström, S., & Manneberg, M. Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, 2011.

Skriv ut

Publicerad: 2017-06-05 Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård