Idrott & skola  

För skolpersonal

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolmiljö. Här finns det goda möjligheter för skolpersonal att upptäcka tecken på ätstörningar hos elever och hjälpa dem vidare till vården. I klassrummet kan diskussion av utseende, normer och frågor som berör elevernas självbild bidra till att motverka  ätstörningars uppkomst och utveckling. Det är viktigt att upptäcka ätstörning tidigt i sjukdomsutvecklingen och att den drabbade får vård på ett tidigt stadium. Då ökar möjligheten för ett bra utfall betydligt. Många ätstörningar syns heller inte - det är inte alla som betyder att man blir väldigt mager - så det är viktigt att vara uppmärksam på fler tecken.

  • Hur kan man prata med en elev som misstänks ha en ätstörning?

    Ibland är det läraren som först fattar misstankar om att en elev har en ätstör-ning. Läraren kanske märker att en ungdom som tidigare verkat må bra och varit duktig i skolan går ner i vikt, får svårt att koncentrera sig och börjar missköta sina studier. Att våga inleda ett samtal kan betyda mycket för den fortsatta utvecklingen.
    Läs mer

Skriv ut

Publicerad: 2016-05-18 | Ansvarig utgivare: Andreas Birgegård, Webbmaster Anna Collsiöö | Tove Hennix