Om KÄTS > Historik  

Historik

Allt började med ett politiskt beslut 1995, som sa att det inom Stockholms läns sjukvårdsområde skulle inrättas ett kunskapscentrum för ätstörningar. År 1997 skrevs KÄTS första verksamhetsplan. Upphovsmannen och grundaren var professor emeritus i psykiatri, Tore Hällström. Centrala uppdrag var då som nu kunskapsspridning, utbildning, forskning och utveckling.

En hörnsten i KÄTS uppdrag är att kvalitetssäkra ätstörningsvården inom Stockholms läns landsting. Sedan 2005 har detta arbete fortskridit via det internetbaserade kvalitetssäkringssystemet Stepwise. Det övergripande syftet med systemet är att beskriva populationen patienter med ästörning som påbörjat specialiserad ätstörningsbehandling i Stockholm, och att följa upp och undersöka hur det har gått för dem. Stepwise innehåller metoder av hög klinisk kvalitet och användbarhet som bidrar till god vård, utvärdering och forskning. Systemet utvecklades primärt av psykolog Caroline Björck och docent Markus Heilig i samarbete med civilingenjör Peter Printzén. Sedan några år är det fil. dr Andreas Birgegård som är huvudansvarig för Stepwise. 

2008 flyttade KÄTS till  Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF) som är en resurs för psykiatriska verksamheter i Stockholm. Enheten ansvarar för psykiatrisk forskning och utbildning i Stockholm och är inrättad av Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet gemensamt.  

KÄTS bedriver kontinuerligt forskning relaterad till ätstörningar, utbildar och bidrar till vårdutveckling.

Från den första april 2019 blir KÄTS anknutet till professor Cynthia Buliks forskningscentrum CEDI - Centre for Eating Disorders Innovation - på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

 

Skriv ut

Publicerad: 2017-06-05