Nya genetiska fynd om anorexia nervosa  

Nya genetiska fynd om anorexia nervosa

Ny forskning där KÄTS, Riksät och Karolinska institutet deltar visar genetiska inslag i orsakerna till anorexia nervosa. Det är Cynthia Bulik vid Karolinska institutet och The University of North Carolina at Chapel Hill som leder studien, som är den största genetiska studien av anorexi hittills. Studien baseras på DNA från 3495 personer med och 10982 personer utan anorexi, och visar en träff på kromosom 12, som har samband med typ 1-diabetes och autoimmuna sjukdomar.

Men studien fann också genetiska korrelationer – hur mycket olika egenskaper och sjukdomar orsakas av samma gener – mellan anorexi och å ena sidan neuroticism (emotionell instabilitet) och schizofreni, och å andra sidan variabler relaterade till ämnesomsättningen, som BMI och insulin-glukos-metabolism. Det här stöder tanken att anorexi är en psykiatrisk sjukdom, men också att metabola faktorer är en del i orsaksbakgrunden.

Studien genomfördes av Psychiatric Genetics Consortium Eating Disorders Working Group (PGC-ED) som är en internationell samarbetsorganisation med över 220 forskare och kliniskt verksamma. Sådana samarbeten är nödvändiga för att få ihop tillräckligt stora datamaterial för att göra den här typen av upptäckter.

Allt tyder på att vidare studier kommer att visa inblandning av fler kromosomer, det finns ingen anorektisk gen, men studien är ett viktigt startskott för ny global samarbetsbaserad forskning som kan ge viktiga insikter om anorexi.

Generna som styr anorexin

Skriv ut

Publicerad: